Spúšťame stránku v novom šate.

24.01.2016 18:04

Priatelia otužilci,

 
Keďže už máme svoj profil na Facebooku www.facebook.com/tucniakyzilina?ref=hl, rozmýšľali sme či má vôbec zmysel prezentovať klub pararelne na dvoch platformách. Každopádne naša stará web stránka vo svojom pôvodnom vydaní z hľadiska vzhľadu a náročnosti aktualizácie ako produkt čistého amaterizmu nemohla súťažiť s uhladeným dizajnom Facebooku ako produktu profesionálov. Stáli sme pred dilemou či so stránkou niečo robiť, alebo ju jednoducho zrušiť a prezentovať sa len na sociálnej sieti. Nakoniec sme si stránku ponechali, ale museli sme sa prispôsobiť situácii. Základnú šablónu stránky vrátane nástroja na aktualizáciu sme si vybrali z dielne profesionálov. A tak nás tu teraz máte v novom šate, zatiaľ len so základnýmii informáciami, ale postupne tu celý obsah pôvodného formátu prenesieme. Možno nie každému vyhovuje agresivita sociálnej siete, množstvo informácií v ktorom sa stráca prehľadnosť. Tu nemusíte mať obavy, že ak tu na niečo kliknete budete zahrnutí mailami s informáciami o všetkých známych vašich známych.
 
Začíname - budťe k nám zhovievaví, nedostatky budeme postupne odstraňovať. V prípade nutnosti je stará stránka dostupná v zložke "Archív"
 
                                                                                                                                        Tučniak Fero