Členstvo v klube

29.01.2016 17:39

 

     Klub otužilcov a priateľov zimného plávania 
     TUČNIAKY  Žilina, OZ

 

1.   Je nezisková, nepolitická, dobrovoľná športová organizácia.

2.   Klub je občianske združenie spájajúce priaznivcov otužovania, chladnej vody a celoročného plávania vo voľnej prírode.

3.   Členstvo v ňom je dobrovoľné.

4.   Členom klubu sa stáva záujemca po podaní prihlášky,  schválení  a potvrdeníjeho   prijatia  predsedníctvom.

5.   Základnými  podmienkami  pre  prijatie  do klubu  sú: minimálny  vek  18 rokov, základné plavecké  schopnosti,             primeraný  zdravotný  stav, racionálna (športová, alebo  zdravotná  motivácia), odhodlanie,  pevná vôľa, nekonfliktná - spoločenská povaha.

6.   Klub je otvorený  pre  záujemcov  všetkých vekových a výkonnostných kategórií, vítané sú aj rodiny s deťmi a               aktívni seniori. Svoje vyžitie tu nájdu tiež  aktívni či bývalí súťažní plavci,  ktorí sa môžu zapojiť do súťažného zimného         alebo diaľkového plávania.

7.   Deti a mládež  do 18 rokov  nie  sú  plnoprávnymi  členmi klubu,  môžu sa  však zúčastňovať aktivít klubu v prítomnosti       alebo so súhlasom rodičov.