Výbor OZ:

Predseda: Jozef Repčík
Podpredseda: 
Pokladník: 
Tajomník: Marta Plaštiaková
Člen: Jozef Hric
 
návrh na rozšírenie výboru:
Zodpovedný za súťažné plávanie: Ivor Rizman
Zodpovedný za mimoplaveckú činnosť: Miška Pastorková
 
Revízna komisia:
Predseda: Michal Šustek
Člen: Emília Židuljaková
Člen: Peter Mičic