Klub otužilcov a priateľov zimného plávania 

     TUČNIAKY  Žilina, OZ

 

1.   Je nezisková, nepolitická, dobrovoľná športová organizácia.

2.   Klub je občianske združenie spájajúce priaznivcov                       otužovania, chladnej vody a celoročného plávania vo voľnej         prírode.

3.   Členstvo v ňom je dobrovoľné.

4.   Členom klubu sa stáva záujemca po podaní prihlášky,                   schválení a potvrdení jeho prijatia predsedníctvom.

5.   Základnými  podmienkami  pre prijatie do klubu  sú:                     minimálny  vek  18 rokov, základné plavecké  schopnosti,             primeraný  zdravotný  stav, racionálna (športová, alebo                 zdravotná  motivácia), odhodlanie,  pevná vôľa, nekonfliktná -       spoločenská povaha.

6.   Klub je otvorený  pre  záujemcov  všetkých vekových                 a výkonnostných kategórií, vítané sú aj rodiny s deťmi a               aktívni seniori. Svoje vyžitie tu nájdu tiež  aktívni či bývalí           súťažní plavci,  ktorí sa môžu zapojiť do súťažného zimného         alebo diaľkového plávania.

7.   Deti a mládež  do 18 rokov  nie  sú  plnoprávnymi                       členmi klubu, môžu sa  však zúčastňovať aktivít klubu                 v prítomnosti alebo so súhlasom rodičov.