Ciele činnosti klubu

Základným cieľom klubu je vytvárať pre občanov  Žiliny a okolia možnosti a podmienky na rekreačno-kondičné otužovanie   formou pravidelného celoročného plávania vo voľnej prírode.

Klub poskytuje svojim členom  formálne zastrešenie (Občianske združenie) ako aj neformálne, priateľské prostredie (vyše 50 členov).  Ponúka mnohoročné skúsenosti s otužovaním, vhodné lokality, pomoc, rady, odporúčania pre začínajúcich plavcov. Organizuje pravidelné klubové tréningy, stretnutia slovenských otužilcov, pripravuje účasť členov na domácich i medzinárodných podujatiach a organizuje aj ďalšie vlastné  športové akcie (turistika, lyžovanie, bežky, cyklistika ...).

Klub usiluje o  propagáciu otužovania predovšetkým  ako prostriedku k upevneniu telesného zdravia a odolnosti, k posilneniu duševného zdravia, vôle, psychickej vyrovnanosti,  sebadôvery. Ale aj  ako spôsobu relaxácie, príjemnej zábavy a zdroja vnútornej pohody. V spojení so zdravou životosprávou, dostatkom pohybu a športu vedie   členov k aktívnemu a  zdravému životnému štýlu.

Radi by sme priviedli k  pravidelnej rekreačno-športovej aktivite aj tých ľudí, ktorí z najrôznejších dôvodov (vek, hmotnosť, slabšia fyzická kondícia, telesný handicap a pod.) na aktívny šport rezignovali, alebo nenašli pre seba inú vhodnú formu.

Častým a bezprostredným kontaktom s prírodou chceme prispieť aj k formovaniu lepšieho vzťahu k prírode, hlbšiemu uvedomeniu si potreby jej všestrannej ochrany a k úsiliu o zlepšenie životného prostredia.