1.1.               Novoročné plávanie - Rajčanka

11.1.             Porada výboru OZ

14.1.             Stretnutie otužilcov v Nitre

28.1.             Krst nových členov klubu - 14.00  Váh

31.1.             Rezký pohyb na staré kolená - 18.00  VD

4.2.               Stretnutie otužilcov vo Valči

7.2.               Rezký pohyb  - zmena času -  17.00

11.2.             Stretnutie otužilcov v Žiline

18.2.             Stretnutie  otužilcov   v Ružomberku

 

6 - 10.3.     Winter Swimming World Championship   Tallinn

11.3.        Stretnutie otužilcov  Žiar nad Hronom  - Bejvoč

17.3.        Strenutie otužilcov Košice

17.3.         Pohár Slnečných jazier + 2. kolo SP v zimnom plávaní

24.3.         Zlaté piesky +  3. kolo SP v zimnom plávaní

apríl          4. kolo SP v zimnom plávaní (termín + miesto = ???)

 
Ďalšie akcie budú priebežne doplňované