1.1.               Novoročné plávanie - Rajčanka

11.1.             Porada výboru OZ

14.1.             Stretnutie otužilcov v Nitre

28.1.             Krst nových členov klubu - 14.00  Váh

31.1.             Rezký pohyb na staré kolená - 18.00  VD

4.2.               Stretnutie otužilcov vo Valči

7.2.               Rezký pohyb  - zmena času -  17.00

11.2.             Stretnutie otužilcov v Žiline

18.2.             Stretnutie  otužilcov   v Ružomberku

6 - 10.3.        Winter Swimming World Championship   Tallinn

od 20.3.         Zmena času a miesta plávania:   Vodné dielo - nádrž,  

                     v týždni jeden čas:   16.15  

24.3.             Zlaté piesky   2. kolo SP v zimnom plávaní

15.4.             3. kolo SP v zimnom plávaní, 15.4. Kráľovanské jazero

21.4.             Brigáda - čistenie Vodného diela

11-13.5.         Posezónne víkendové stretnutie otužilcov  Liptovská Mara

 
Ďalšie akcie budú priebežne doplňované