Ďakujeme všetkým priaznivcom ktorí sa rozhodnú poukázať 2% z daní na činnosť OZ. 

Všetko potrebné nájdete v tomto odkaze.