1.1.               Novoročné plávanie - Rajčanka

11.1.             Porada výboru OZ

14.1.             Stretnutie otužilcov v Nitre

január       (termín sa upresní)    Krst nových členov klubu

január       (podľa podmienok)    Klubová akcia na bežkách

4.2.          Stretnutie otužilcov vo Valči

11.2.        Stretnutie otužilcov v Žiline

február     2. kolo SP v zimnom plávaní   (termín + miesto = ???)

6 - 10.3.   Winter Swimming World Championship   Tallinn

11.3.         Stretnutie otužilcov  Žiar nad Hronom  - Bejvoč

17.3.         Pohár Slnečných jazier + 3. kolo SP v zimnom plávaní

24.3.         Zlaté piesky +  4. kolo SP v zimnom plávaní

apríl          5. kolo SP v zimnom plávaní (termín + miesto = ???)

 
Ďalšie akcie budú priebežne doplňované